Jordforbedring - Grøngødning Rødkløver

23,36 kr Normal pris 39,95 kr

Helt opret vækst.

God biplante.

Udkonkurrerer ukrudt.

Rodnettet er dybtgående og kraftigt.

Planten er kvælstoffikserende og gøder derved nærmiljøet samt er ydermere jordforbedrende.

Proteinrig foderplante til en lang række husdyr.

Trives i sol til halvskygge.

Stiller ikke specielle krav til jordbundstypen, trives dog ikke godt på humusrig jord.

Bredsås eller sås i rækker.

Kan dyrkes som et- eller flerårig plante.